Sănătate
4.1. Sistemul de sănătate din Luxemburg

 

În Luxemburg, instituţia abilitată să administreze asigurările de sănătate obligatorii este Casa Naţională de Sănătate – CNS – (Caisse Nationale de Santé sau Gesondheetskees). La cerere, pe baza unor anumite documente justificative (acestea diferă de la caz la caz, în funcţie de statutul solicitantului: salariat, mic întreprinzător, membru de familie al unei persoane asigurate), CNS eliberează asiguraţilor săi carduri de securitate socială prin care se poate face dovada apartenenţei la sistemul de asigurări de sănătate luxemburghez. Asiguraţii prezintă cardul atât când se adresează medicului pentru consultaţii sau tratamente de specialitate, cât şi când cumpără de la farmacie medicamente cu reţetă de la medic.

În Luxemburg, serviciile medicale se plătesc pe loc (la cabinetul medical sau prin virament bancar) pe bază de factură. Factura originală, dovada efectuării plăţii, numărul de securitate socială (de pe cardul eliberat de CNS) şi datele de cont bancar se trimit prin poştă (gratuit, fără timbru) la CNS (în maxim trei ani de la data facturii), în vederea rambursării. Rambursarea se face, în funcţie de tipul serviciului medical, în cel mult câteva luni. De asemenea, asiguratul este înştiinţat prin poştă dacă rambursarea a fost aprobată şi i se comunică coeficientul de rambursare şi suma rambursată, în conformitate cu legea în vigoare.

 

Pentru mai multe detalii, cei interesaţi pot consulta site-ul www.cns.lu. Pentru informaţii privind formularele ce trebuie completate pentru obţinerea cardului de sănătate sau pentru modificarea adresei, a contului bancar, etc., accesați site-ul http://www.cns.lu/assures.

 

 

 

4.2. Cabinete medicale, clinici şi spitale. Urgenţe

 

În Luxemburg, cea mai mare parte a serviciilor medicale este asigurată de sistemul privat. Numele, specializarea şi datele de contact ale medicilor se găsesc în Pagini Aurii sau pe www.luxweb.lu. Pacienţii au dreptul să îşi aleagă medicul în funcţie de problemele care îi supără, dar este bine ca la început să consulte un generalist pentru a fi îndrumaţi de către acesta spre un anume specialist, dacă este cazul. În general medicii lucrează pe bază de programare şi fiecare medic are o politică proprie privind rezolvarea unor probleme mai urgente (unii rezervă un timp special la începutul sau la sfârşitul programului pentru pacienţii neprogramaţi).

În Marele Ducat se găsesc clinici şi spitale în toate oraşele mari: Luxemburg, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Wiltz etc. În capitală există trei spitale mari:

 

Centre Hospitalier de Luxembourg

4 r. Nicolas-Ernest Barblé

L-1210 Luxemburg

 

ZithaKlinik

36 r. Sainte Zithe

L-2763 Luxemburg

 

Hôpital Kirchberg

9 r. Edward Steichen

L-2540 Luxemburg

 

În nordul Marelui Ducat, serviciile medicale spitaliceşti sunt asigurate de Centre Hospitalier Saint Louis din Ettelbruck, iar în sudul ţării de Centre Hospitalier Émile Mayrisch (CHEM) din Esch-sur-Alzette.

 

Important! Lista cu toate spitalele şi clinicile poate fi consultată pe site-urile www.luxweb.lu sau www.editus.lu

 

În caz de urgenţă, se foloseşte numărul 112 pentru situaţiile în care sunt răniţi şi numărul 113 pentru alte probleme. Cele două numere sunt valabile atât pentru urgenţele de ordin medical, cât şi pentru cele în care se solicită prezenţa poliţiei.

Urgenţele sunt preluate de marile spitale prin rotaţie. Pentru a afla care dintre spitale asigură urgenţa la un anumit moment, cei interesaţi pot suna la 113 sau pot consulta site-urile:

 

http://www.police.public.lu/informations_pratiques/Service_Urgence_Hospitalier/index.html

sau

http://www.112.public.lu/urgences/index.html.

 

Pe cel de-al doilea site se găseşte şi lista farmaciilor de gardă (deschise prin rotaţie, non-stop în zilele nelucrătoare şi după ora 18 în cele lucrătoare).

 

O parte din urgenţele medicale pot fi rezolvate şi de medicii generalişti de la Maisons Medicales din cele trei mari oraşe: Luxemburg, Esch-sur-Alzette şi Ettelbruck. Acest serviciu este disponibil în timpul săptămânii între 20.00 şi 7.00 şi în zilele nelucrătoare între 8.00 şi 7.00 a doua zi.

Adresele celor trei Maisons Medicales sunt:

 

Luxembourg-ville

59, Rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg

Esch-sur-Alzette

70, rue Émile Mayrisch, L-4240 Esch/Alzette.

Ettelbruck

110, avenue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck.

 

Urgenţele stomatologice sunt asigurate de Centre Hospitalier de Luxembourg, de sâmbăta, de la ora 14.00, până duminica la ora 18.00.

Pentru copiii mai mici de 14 ani, urgenţele sunt asigurate nonstop de un serviciu specializat, la Centre Hospitalier de Luxembourg.

 

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile medicale poate fi consultat site-ul:

http://www.sante.public.lu/fr/systeme-sante/services-urgence-garde/hors-urgence/index.html.

Lista spitalelor şi clinicilor luxemburgheze poate fi accesată aici:

http://www.112.public.lu/urgences/gardes/hopitaux.html.

 

În cazul în care vă interesează să contactaţi un medic sau un farmacist român care profesează în Marele Ducat de Luxemburg, puteţi consulta lista informativă din capitolul 9 al Ghidului, intitulat „Prezenţe româneşti”.

 

4.2 Asigurarea medicală obligatorie şi cea  suplimentară

 

Indiferent de vârstă şi de starea momentană a sănătăţii, asigurarea medicală rămâne una dintre primele preocupări ale unui nou-venit în Luxemburg, alături de procurarea unei locuinţe şi asigurarea unei forme de venit.

Este important de precizat că legislaţia aplicabilă variază în funcţie de scopul deplasării cetăţeanului român în Marele Ducat de Luxemburg.

1. Pentru deplasările în scop turistic, este suficientă o asigurare europeană făcută în România. În acest caz, cetăţenii români beneficiază de rambursarea în procent de 80% a consultaţiilor de orice fel din partea Casei Naţionale de Sănătate din Luxemburg.

 

2. Pentru cetăţenii români detaşaţi în Marele Ducat de Luxemburg pe o perioadă mai mică de 24 de luni, cu posibilitatea unei prelungiri pe până la 12 luni, este necesară o asigurare europeană realizată tot în România. Conform reglementărilor Regulamentului 987/2009, intrat în vigoare la 1 mai 2010, condiţiile de asigurare din ţara în care se află detaşatul, pot fi „ameliorate”, în speţă negociate cu Casa Naţională de Sănătate din Luxemburg.

În situaţia în care cetăţeanul român prestează activităţi în două sau mai multe dintre statele membre, se vor aplica, după caz, următoarele reguli:

– în situaţia în care cetăţeanul român prestează activităţi salariale în diferite state pentru acelaşi angajator, asigurarea medicală va fi acoperită de către Casa Naţională de Sănătate din ţara de rezidenţă a muncitorului român şi în care activitatea profesională este cea mai intensă (peste 25%);

– în situaţia în care în ţara de rezidenţă a muncitorului român activitatea profesională este sub 25%, asigurarea medicală va fi acoperită de către Casa Naţională de Sănătate din ţara de rezidenţă a companiei la care este angajat cetăţeanul român.

 

3. Pentru muncitorii români cu regim de transfrontalieri – cetăţenii români care lucrează în Luxemburg dar care locuiesc în regiunile de graniţă din Franţa, Germania sau Belgia – asigurarea medicală va fi plătită de către angajator, dacă este vorba despre o detaşare. Pentru aceştia, există obligaţia de a se declara la Casa Naţională de Sănătate din ţara în care locuiesc, după ce au primit în prealabil o „declaraţie de intrare” din partea Casei Naţionale de Sănătate din Luxemburg.

 

4. Cetăţenii români care au lucrat în Luxemburg, dar care au intrat în şomaj, intră sub tutela Administraţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rămânând, implicit, sub acoperirea medicală oferită de Casa Naţională de Sănătate din Luxemburg.

 

5. În cazul cetăţenilor români aflaţi în Luxemburg fără contract de muncă, şi care nu beneficiază nici de şomaj, este necesară o asigurare medicală voluntară la Casa Naţională de Sănătate. Această asigurare are o valoare lunară de 90,87 EUR şi permite rambursarea prestaţiilor medicale în procent de 80 % după minimum 3 luni de cotizaţie.

 

6. Pentru cetăţenii români cu statut de independent în Marele Ducat de Luxemburg, asigurarea medicală este obligatorie. Costul acestei asigurări, subscrise la Casa Naţională de Sănătate din Luxemburg, costă 114,43 EUR.

 

7. Pentru cetăţenii români pensionari, legislaţia aplicabilă depinde de ţara în care aceştia îşi primesc pensia şi de ţara în care au rezidenţa. Asigurarea europeană rămâne necesară.

 

8. Pentru cetăţenii români studenţi, asigurarea medicală este gratuită pe toată durata şcolarizării lor în Luxemburg, aceştia aflându-se sub protecţia Universităţii din Luxemburg şi a Casei Naţionale de Sănătate.

 

Important! În Luxemburg nu se aplică noţiunea de tratament medical gratuit. Cu excepţia urgenţelor, orice serviciu medical se plăteşte şi va fi rambursat, în conformitate cu anumite tabele prestabilite.

 

În situaţiile normale, care nu presupun spitalizarea, ci doar o consultaţie din partea unui medic generalist sau a unui medic specialist, un cetăţean român care beneficiază de asigurare europeană va plăti consultaţia, tratamentul, medicamentele, urmând să solicite rambursarea printr-o scrisoare adresată Casei Naţionale de Sănătate din Luxemburg. În această scrisoare va fi menţionat contul în care pot fi rambursaţi banii plătiţi pentru consultaţie/tratament, cetăţeanul român urmând să ataşeze şi o copie a facturii primite de la medic.

 

După rambursare (care se face în proporţie de aproximativ 80%), Casa Naţională de Sănătate din Luxemburg şi Casa Naţională de Sănătate din România îşi reglează situaţiile financiare conform acordurilor existente în cadrul Uniunii Europene.

În situaţia în care un cetăţean român asigurat în România (fie activ, fie pensionar), posesor al unui card european de sănătate, suferă un accident sau necesită internarea de urgenţă într-un spital din Luxemburg, medicii îi vor acorda asistenţa necesară, costul tratamentului şi al spitalizării urmând să fie reglat printr-o comunicare directă între Casa de Asigurări din România la care este afiliat cetăţeanul român şi spitalul/unitatea medicală din Luxemburg.

În situaţia în care cetăţeanul român nu are încheiată nicio formă de asigurare medicală, va suporta personal costurile tratamentului şi ale spitalizării. În situaţia în care cetăţeanul român demonstrează că nu este în situaţia de a plăti aceste costuri (nu are loc de muncă, locuinţă, se află într-o situaţie deosebită) asistentul social care gestionează cazul poate întocmi un dosar prin care solicită Ministerului Sănătăţii din Luxemburg suportarea totală sau parţială a costurilor tratamentului/spitalizării.

Aceste situaţii se referă însă doar la cazurile cu adevărat excepţionale. În condiţii normale, incapacitatea de a achita costurile tratamentului/spitalizării atrage chemarea în instanţă a persoanei care a beneficiat de serviciile medicale fără să achite costurile.

Orientativ, costul unei consultaţii normale este de 35,90 EUR. În situaţii de urgenţă, un medic specialist sau chiar un medic de familie poate să opteze pentru preţul consultaţiei între 51,70 EUR şi 123,80 EUR, în funcţie de timpul acordat pacientului. Utilizarea aparaturii medicale poate face ca la factură să se adauge un preţ suplimentar care variază între 83,60 EUR şi 220,45 EUR (ultimul dintre exemple se referă, de pildă, la un scanner de tiroidă).

În cazul unei vizite la stomatolog, costul unei anestezii este de 9,80 EUR, cost care nu va fi rambursat de Casa Naţională de Sănătate, iar al unei obturaţii de canal de 41,90 EUR. În plus, o radiografie dentară costă 26 EUR. În cazul unui examen ginecologic, examenul total însoţit şi de o ecografie este de 70,80 EUR.

Preţurile se regăsesc în codurile de pe reţetele primite de la medic.

 

Explicaţia codurilor se poate găsi la adresa:

http://www.cns.lu/?p=111.

 

În situaţia în care cetăţeanul român nu suferă un accident sau nu necesită o spitalizare urgentă, poate beneficia de tratament/spitalizare în Marele Ducat de Luxemburg doar după ce subscrie la o asigurare medicală europeană şi cere acordul prealabil al Casei de Asigurări de Sănătate din Luxemburg sau al medicului care l-ar putea trata. În situaţia în care solicitarea de acordare de asistenţă pe teritoriul luxemburghez este respinsă, cetăţeanul român poate urma tratamentul sau poate solicita spitalizarea, urmând să achite însă personal toate costurile, fără posibilitatea unei rambursări sau a unui acord între Casele de Sănătate din România şi Luxemburg.

 

În cazul situaţiilor de urgenţă, trebuie apelat serviciul 112. Detalii aici:

http://www.112.public.lu/organisation/servamb/index.html

 

În Luxemburg funcţionează şi câteva societăţi private care asigură transportul în situaţii de urgenţă.

De asemenea, o serie de spitale şi clinici pot pune la dispoziţie la cerere transportul pacienţilor în ambulanţe sanitare sau avioane speciale, cu medic supraveghetor. Costul pentru transportarea unui pacient din Luxemburg în România este de 6 000 de euro în ambulanţă sanitară şi 9 500 de euro în avion sanitar.

 

Pentru cetăţenii români stabiliţi în Luxemburg există posibilitatea subscrierii unei asigurări medicale complementare care măreşte cuantumul rambursării costurilor tratamentelor şi ale vizitelor medicale până la 100 %.

 

Aceste companii de asigurari complementare (DKV, Medicis, Caisse Medico-Chirurgicale) lucrează în colaborare cu companiile de asigurări; produsele lor sunt comercializate de către agenţii companiilor de asigurări partenere. Preţurile variază de la companie la companie. Ele sunt stabilite şi în funcţie de vârstă, sex şi grad de sănătate/boală.

Toate companiile de asigurări medicale complementare îşi rezervă dreptul de a refuza un eventual client.

 

Există şi o formă de asigurare care acoperă întreaga familie oriunde în lume, în caz de urgenţe medicale (asigurând şi repatrierea, dacă este cazul), la un preţ de 80 de euro pe an, numită Air Rescue:

http://www.lar.lu/