Invatamant / Formarea continua
7.1. Învăţământul preşcolar şi primar

 

Accesul la sistemul public de învăţământ este garantat şi gratuit pentru orice copil care trăieşte în Marele Ducat, fie că urmează o şcoală administrată de Consiliul Local, fie că urmează o şcoală de stat. De asemenea, manualele utilizate în clasă sunt puse gratuit la dispoziţia copiilor.

 

Structura actuală a sistemului de învăţământ luxemburghez a fost reglementată in anul 2009, intrând în vigoare începând cu anul şcolar 2009-2010 (Legea din 6 februarie 2009- www.legilux.public.lu). În Luxemburg, învăţământul este obligatoriu între 4 şi 15 ani. Anul şcolar începe la 15 septembrie şi se încheie la 15 iulie. Înscrierile se fac până la cel târziu 1 iunie al anului în curs, ţinându-se cont de vârsta pe care o va avea copilul la data de 1 septembrie. Părinţii copiilor au obligaţia să se asigure că aceştia frecventează şcoala cu regularitate, participând la cursurile şi activităţile programate.

 

Important! La cererea părinţilor şi cu aprobarea Consiliului Local, înscrierea poate fi amânată cu un an după vârsta de 4 ani, în cazul în care starea de sănătate sau dezvoltarea fizică sau mentală a copilului justifică acest lucru.

 

Copiii pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar şi la vârsta de 3 ani împliniţi (educaţie preşcolară precoce), fie chiar de la începutul anului şcolar (dacă au împlinit 3 ani înainte de 1 septembrie), fie pe parcursul anului şcolar, la începutul trimestrului imediat următor împlinirii vârstei de 3 ani.

Prima formă de învăţământ obligatoriu, curpinzând învăţământul preşcolar şi primar, este împărţită în patru cicluri de studiu a câte doi ani fiecare:

Ciclul 1 – educaţie preşcolară – pentru copii de 4 şi 5 ani (anii de studiu 1 şi 2)

Ciclul 2 – educaţie primară – pentru copii de 6 şi 7 ani (anii de studiu 3 şi 4)

Ciclul 3 – educaţie primară – pentru copii de 8 şi 9 ani (anii de studiu 5 şi 6)

Ciclul 4 – educaţie primară – pentru copii de 10 şi 11 ani (anii de studiu 7 şi 8)

Durata normală a unui ciclu este de doi ani. Elevul absolvă un ciclu şi trece la următorul numai dacă la finalul ciclului în curs a dobândit toate cunoştinţele şi abilităţile cerute de programă. Dacă progresele făcute de copil sunt semnificative, personalul didactic poate recomanda trecerea la ciclul de învăţământ imediat următor numai după un singur an. De asemenea, dacă elevul întâmpină dificultăţi, ciclul de învăţământ în curs poate fi prelungit cu un an (nu este propriu-zis o repetare a anului). Cei care nici după trei ani nu ating nivelul cerut beneficiază de un sistem individualizat de învăţare. Avansarea sau întârzierea în cicluri este totuşi o măsură excepţională.

Reforma din 2009 vizeaza in mod special solidificarea cooperarii intre parinti si scoala, astfel, parintii trebuie sa dea curs intalnirilor initiate de scoala, in vederea participarii la cele trei bilanturi de evaluare prevazute pentru un an scolar.

Pentru nivelul preşcolar, limba principală de studiu este luxemburgheza. Pentru nivelul primar, limba principală de studiu este germana, dar se studiază intensiv şi franceza.

In ceea ce priveste organizarea si functionarea creselor de pe teritoriul Luxembourgului, este important de stiut faptul ca in Luxembourg exista un numar considerabil de crese, marea lor majoritate fiind private, unde tarifele se stabilesc in functie de veniturile parintilor, si de asemenea, fiind implementat sistemul „cheques-services”. Acest sistem presupune sustinerea integrarii copiilor in societatea luxemburgheza, precum si sprijinirea scolarizarii lor in cadrul sistemului de invatamant fundamental luxemburghez. Acest sistem reprezinta o prestatie in natura, oferita de statul luxemburghez, prin care se acorda  tarife reduse parintilor in ceea ce priveste primirea si integrarea copiilor in aceasta forma de educatie, in functie de numarul de locuri disponibile.

 

Pentru informaţii suplimentare poate fi consultat site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale:

http://www.men.public.lu/sys_edu.

7.2. Învăţământul secundar

 

Învăţământul secundar se prezintă sub două forme: învăţământ secundar clasic şi învăţământ secundar tehnic.

Învăţământul secundar clasic oferă elevilor informaţii de cultură generală, atât din domeniile umaniste, cât şi din cele ale ştiinţelor exacte. Studiile sunt destinate în primul rând pregătirii pentru învăţământul superior şi sunt certificate la absolvire cu o diplomă care atestă finalizarea studiilor secundare (bacalaureat).

Învăţământul secundar tehnic pregăteşte elevii, în principal, pentru intrarea imediată în viaţa profesională, dar permite şi accesul la învăţământul superior.

Durata studiilor, pentru învăţământul secundar clasic, este de şapte ani, iar pentru învăţământul secundar tehnic, de şase-opt ani. Pentru ambele forme de învăţământ secundar, limba principală de predare este franceza.

Exista 32 de licee publice in Luxembourg, unele dintre acestea propunand o abordare pedagogica alternativa, precum si o oferta privata si internationala.

Invatamantul secundar este asigurat de institutii publice de invatamant (licee, in principal), de institutii private care aplica programele oficiale ale Ministerului Educatiei, de institutii private care aplica un alt program, diferit de cel al Ministerului Educatiei, sau de scoli europene.

 

Pentru informaţii suplimentare poate fi consultat site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale:

http://www.men.public.lu/sys_edu/.

7.3. Şcolile europene

 

Şcolile europene sunt instituţii publice de învăţământ cu regim special, create prin colaborarea dintre guvernele celor 28 de state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană. Există mai multe şcoli europene, în diferite ţări: Belgia, Luxemburg, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi Olanda.

La aceste şcoli au acces în primul rând copiii funcţionarilor europeni, dar, în limita locurilor existente, se pot înscrie şi alţi copii. Scopul principal urmărit este dezvoltarea copiilor într-un mediu multicultural şi plurilingv (cf. Bureau du Secrétaire Général des Ecoles Européennes: www.eursc.eu).

Fiecare şcoală este subîmpărţită în mai multe secţiuni lingvistice (engleză, franceză, italiană, portugheză, maghiară etc.), organizate fiecare după sistemul naţional specific. Elevii care nu pot fi înscrişi în secţiunea lingvistică corespunzătoare limbii lor materne (situaţie valabilă în prezent şi pentru copiii români care studiază în Luxemburg; din cauza problemelor de infrastructură nu au fost încă înfiinţate secţiuni lingvistice pentru toate limbile oficiale ale Uniunii Europene) sunt înscrişi, la cererea părinţilor, la alegere, în una dintre secţiunile engleză, franceză sau germană (limbile administrative ale instituţiilor Uniunii Europene), dar se pot admite şi excepţii, în funcţie de competenţele lingvistice ale fiecărui copil (se poate lua în calcul limba pe care copilul o vorbeşte cel mai bine, chiar dacă nu este limba sa maternă).

Pentru copiii fără secţiune lingvistică specifică, programa şcolară prevede studiul limbii materne (română, irlandeză, malteză, slovenă etc.) ca limbă secundară şi sunt puse la dispoziţia copiilor cursuri intensive, de recuperare, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice specifice secţiunii de care aparţin (engleză, franceză sau germană).

Numărul cursurilor de limbă română (ca limbă maternă) variază, mergând de la 3 la 5 perioade pe săptămână (durata unei perioade de studiu este de 30 de minute în clasele mici, crescând apoi treptat), în funcţie de ciclul de învăţământ. Astfel, pentru preşcolari şi pentru elevii din învăţământul primar sunt prevăzute cinci cursuri de limbă maternă pe săptămână. Programele folosite sunt conforme cu cele din ţară, permiţând elevilor ca la final să poată participa cu succes la examenul de limba română (ca limbă maternă) din cadrul bacalaureatului.

In Luxembourg exista doua scoli europene: Scoala Europeana I (Kirchbierg), si Scoala Europeana II (Mamer).

In septembrie 2016 a fost inaugurata Scoala Internationala din Differdange, care, spre deosebire de scolile europene I si II, care sunt private, aceasta este publica, deci gratuita. Programul oferit de aceasta scoala este similar celui oferit de cele doua scoli europene (mai multe informatii puteti gasi pe www.eidd.lu.), avand doua sectiuni: francofona si anglofona, iar oferta scolara include invatamantul primar si cel secundar.

Copiii vorbitori de limba romana sunt repartizati la Scoala Europeana Luxemburg II (Mamer), pentru cele trei cicluri: prescolar, primar si secundar. In ambele scoli europene intalnim trei cicluri de invatamant, mentionate mai sus.  

 

Informaţii detaliate se pot obţine accesând site-urile:

http://www.euroschool.lu (Şcoala Europeană Luxemburg I);

http://www.eursc-mamer.lu (Şcoala Europeană Luxemburg II).

7.4. Învăţământul superior

 

Universitatea Luxemburg

 

Universitatea Luxemburg (www.uni.lu), fondată în 2003, este una dintre cele mai tinere universităţi din Uniunea Europeană. În cadrul universităţii se aplică principiile declaraţiei de la Bologna, studenţii beneficiind de o paletă largă şi echilibrată de studii universitare şi de masterat în domenii de actualitate. Formarea teoretică şi proiectele de cercetare conduse aici respectă cele mai înalte standarde. Limbile de predare sunt engleză, germană şi/sau franceză.

În structura universităţii sunt integrate 11 programe universitare, 39 de programe de master, precum şi programe de doctorat în mai multe discipline. Mai mult, universitatea a făcut o prioritate din parteneriatele şi schimbul de experienţă cu alte universităţi din întreaga lume. În acelaşi timp, Universitatea Luxemburg reprezintă un loc de contopire multiculturală: în prezent aici studiază 6172 de studenţi din 115 de ţări, iar profesorii provin şi ei din peste 20 de ţări. Procentul de „străini” (studenţi şi profesori) de la Universitatea Luxemburg este în prezent de aproximativ 50 %.

Universitatea este membru al International Sustainable Campus Network, ceea ce reprezintă o garanţie suplimentară a obiectivelor sale pe termen lung privind continua îmbunătăţire a metodelor de predare şi a structurii universitare, precum şi încurajarea participării active a studenţilor la viaţa şi dezvoltarea universităţii.

 

Admiterea pentru studii universitare

 

În general, admiterea pentru studii de licenţă se realizează pe bază de dosar, dar la anumite specializări se poate organiza şi o sesiune de examene. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: curriculum vitae, scrisoare de motivaţie, diploma de bacalaureat şi formularul-tip disponibil pe site-ul web al universităţii.

Dacă diploma a fost obţinută într-o altă ţară decât Luxemburg, admiterea este condiţionată de prezentarea unei echivalări a diplomei de bacalaureat. Organismul însărcinat cu echivalarea diplomelor se află în subordinea Ministerului Învăţământului Superior. Procesul durează destul de mult. Este necesar ca persoana interesată să se informeze din timp cu privire la termenele-limită de depunere a dosarului şi la datele la care se întruneşte comisia, deoarece intervalele sunt destul de mari: o dată la trei luni. La încheierea studiilor de licenţă, absolventul primeşte o diplomă care atestă obţinerea unui număr de credite între 180 şi 240.

 

Important! Obţinerea diplomei de licenţă este condiţionată de efectuarea unui semestru de studiu într-o unitate de învățământ superior din altă ţară!

 

Admiterea pentru studii post-universitare

Procesul de admitere la programele de masterat este acelaşi ca şi pentru studiile de licenţă. Acceptarea dosarului de candidatură este condiţionată de echivalarea diplomei de licenţă şi de competenţele lingvistice. Programele de masterat sunt astfel structurate încât să permită obţinerea a cel puţin 60 de credite şi a cel mult 120 de credite.

Pentru programele de doctorat, este necesar ca cel care doreşte să se înscrie să contacteze în prealabil pe unul dintre profesorii universităţii, care va fi coordonatorul lucrării.

Printre domeniile care beneficiază de programe de specializare şi perfecţionare amintim: medicină generală, contabilitate (specializare pentru funcţia de expert contabil), drept naţional, învăţământ şi amenajarea teritoriului.

 

Costuri

 

Pentru studiile universitare şi post-universitare, taxa de studiu variază între 200 de euro pe semestru şi 17 500 de euro pe specializare, în funcţie de domeniul ales. Cheltuielile pentru cazare şi masă sunt, de asemenea, accesibile şi nu depăşesc nivelul universităţilor din alte capitale europene.

 

Pentru informaţii suplimentare poate fi accesat site-ul: www.uni.lu, precum si www.cedies.lu

 

Universitatea din Trier (Germania)

 

Universitatea Trier este o instituţie de învăţământ superior foarte importantă pentru statul vecin, Luxemburg. Apropierea de capitala Luxemburgului (45 km), taxele reduse de studiu, apartenenţa la Carta Saar-Lor-Lux şi valoarea recunoscută a actului educaţional (universitatea ocupă locul 17 în clasamentul celor 71 de universităţi germane) sunt numai unele din atuurile care o fac să fie extrem de atractivă pentru tinerii din Regiunea Europeană Saar-Lor-Lux, fapt confirmat şi de numărul mare de luxemburghezi care studiază aici.

În prezent Universitatea pune la dispoziţia studenţilor o gamă diversă de programe de studiu din peste 30 de domenii, în principal umaniste: limba şi literatura germană, ştiinţe economice, geografie, informatică, istorie, psihologie, teologie etc. (pentru lista detaliată, a se vedea http://www.uni-trier.de/index.php?id=36). De asemenea, sunt concepute cursuri specifice pentru cei interesaţi să obţină anumite certificate, cum ar fi Deutsch als Fremdsprache, care atestă calificarea pentru predarea limbii germane ca limbă straină (a se vedea şi http://www.uni-trier.de/index.php?id=14125).

În ce priveşte formele de studiu, Universitatea Trier este pe cale să definitiveze procesul de introducere a unor noi programe de masterat şi doctorat (pentru mai multe informaţii, cei interesaţi se pot adresa la Zentrale Studienberatung – Centrul de consiliere privind studiile, sau la Sekretariat Ausländische Studierende – Secretariatul pentru studenţi străini).

 

Persoane de contact:

Karin Raatz, cladirea V, biroul 26, literele A-M, Tel. +49 (0651) 201-2715, raatz@uni-trier.de

Brigitte Meyer, cladirea V, biroul 27, literele N-Z, Tel. +49 (0651) 201-2714, meyerb@uni-trier.de

 

Înscrierea la universitate

 

Cei interesaţi trebuie să îşi depună dosarul la Secretariatul pentru studenţi străini (vezi mai sus) până la data de 15 ianuarie, dacă doresc să fie înmatriculaţi în primul semestru al anului universitar, sau până la data de 15 iulie, dacă doresc să fie înmatriculaţi în al doilea semestru.

Dacă dosarul conţine dovada promovării examenului de limbă germană DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) sau a testului DaF, aplicantul poate începe studiile imediat. Dacă studentul nu a trecut unul dintre aceste teste, dar are cel puţin cunoştinţe de limbă de nivel B2, se poate înscrie, urmând să participe în cadrul universităţii la un prim test de limbă germană, care îi va da sau nu posibilitatea să dea testul final de limbă, DSH, tot în cadrul universităţii.

După promovarea examenului DSH, studentul trebuie să plătească taxa semestrială (190 Euro/semestru în anul universitar 2009-2010). Pe lângă dreptul de a lua parte la cursuri şi examene, cei înscrişi la universitate beneficiază de o serie de facilităţi, cum ar fi dreptul de muncă pe teritoriul Germaniei (maxim 90 de zile cu normă întreagă sau 180 de zile cu jumătate de normă) sau gratuitatea pe mijloacele de transport în comun din regiunea Trier, până la graniţa cu Luxemburgul (Wasserbillig), până la Koblenz sau până la Saarbrücken.

 

Cursuri de limba germană

 

Universitatea Trier pune la dispoziţia celor interesaţi şi cursuri specifice de limbă germană, la mai multe niveluri. Deutschkurse des AStA der Universität Trier este un departament separat al AStA der Universität Trier (Liga Studenţilor de la Universitatea Trier), care oferă cursuri intensive de limba germană (peste 280 de ore/semestru) pentru nivelurile: A2 (începător cu cunoştinţe de bază), B1 şi B2 (avansat). Materialele de studiu ţin seama de cerinţele universităţii, iar pregătirea se face având în vedere promovarea examenului de limbă, DSH, necesar admiterii. Cu toate acestea, la aceste cursuri pot participa toţi cei interesaţi să înveţe germana într-un mediu academic, şi nu numai viitori studenţi. Preţul cursurilor variază (de exemplu, în semestrul de iarnă 2010 era de 250 euro pentru studenţii înscrişi şi de 300 euro pentru externi). Pentru informaţii suplimentare privind oferta de cursuri, poate fi consultat site-ul: http://www.asta-sprachkurse.uni-trier.de.

 Internationaler Ferienkurs (IFK) este o altă ofertă de cursuri de limba germană pentru cei care încă nu sunt studenţi ai universităţii. IFK se desfăşoară în fiecare an în luna august şi presupune patru săptămâni de curs intensiv, cuprinzând atât pregătire teoretică, cât şi seminarii ştiinţifice, excursii şi program cultural. Nivelul cursurilor variază, de la A1 (începător fără cunoştinţe de bază) până la C2 (cunoştinţe de vorbitor nativ), iar programul de seminarii ştiinţifice şi cel cultural sunt astfel concepute încât să corespundă cerinţelor specifice ale fiecărui grup de participanţi. Taxa de participare pentru IFK era în 2010 de 490 Euro (pentru informaţii suplimentare poate fi consultat site-ul: www.ifk.uni-trier.de).

Pentru studenţii universităţii există o ofertă largă de cursuri gratuite de limba germană. Aceste cursuri vizează în special nivelul C1 (foarte avansat) abordând diverse teme: cultură şi civilizaţie, comunicare interculturală, vocabular economic etc.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa la secretariatul departamentului Deutsch als Fremdsprache, Clădirea A, Biroul 314, tel.: +49 651 201 3150, fax: +49 651 201 3144.

Carta Saar-Lor-Lux

 

13 universităţi din Marea Regiune Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz au decis în 1981 să colaboreze strâns, atât în planul academic, cât şi în cel social al vieţii studenţeşti. Universitatea Trier şi Universitatea Luxemburg, două dintre semnatarele cartei, se obligă printre altele să recunoască o parte dintre examenele date la universitatea vecină, facilitând astfel mobilitatea studenţilor.

 

 

Învăţământul superior în Franţa

 

În regiunea Lorena din Franţa există două mari centre universitare: Nancy şi Metz. Oferta de studii universitare şi post-universitare este bogată cuprinzând, printre altele, programe de licenţă, de masterat, de doctorat şi de cercetare. Studiile de licenţă şi de masterat orientate spre dezvoltarea profesională includ adesea stagii de practică în companii, facilitându-se astfel integrarea ulterioară a studenţilor pe piaţa muncii.

În conformitate cu legislaţia franceză, pentru admiterea la una dintre universităţile din regiune este necesară echivalarea diplomelor, inclusiv a celei de bacalaureat. Pentru a obţine informaţii detaliate privind viaţa studenţească şi condiţiile de echivalare a diplomelor, persoanele interesate se pot adresa la:

– Académie de Nancy-Metz: ce.ia@ac-nancy-metz.fr

– Inspéction académique de Moselle et Meurthe et Moselle: 4, Rue d'Auxonne, 54042 Nancy, Cedex

 

Nancy

 

Université de Nancy (www.nancy-universite.fr/nancy-universite.html) grupează cele trei mari instituţii de învăţământ superior din Nancy:

L’Université Henri Poincaré* (Nancy 1) (www.uhp-nancy.fr): include singura facultate de medicină/stomatologie din Lorena, dar şi facultăţi tehnice şi de ştiinţe ale educaţiei.

(*) Universităţile marcate au pus la punct contracte de colaborare şi programe de schimb de studenţi cu universităţi din România.

L’Université Nancy 2* (www.univ-nancy2.fr): este orientată în special spre ştiinţele umane şi sociale, drept şi economie, dar susţine şi programe de arhitectură şi urbanism, matematică şi informatică.

L’Institut national polytechnique de Lorraine* (www.inpl-nancy.fr): cuprinde diverse specializări de inginerie.

 

Metz

În Metz funcţionează mai multe universităţi cu profil specific:

Université Paul Verlaine Metz (www.univ-metz.fr), cea mai mare dintre universităţile din Metz, este subîmpărţită în patru departamente:

– Arte, litere şi limbi străine

– Economie, drept şi administraţie

– Știinţe umane şi sociale

– Știinţe, tehnologie şi sănătate (educaţie fizică şi sport)

Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz (ENIMme – www.enim.fr) este o universitate tehnică cu specializări în mecanică sau ştiinţa materialelor. Universitatea a încheiat programe de colaborare cu diverse companii din domeniul industrial unde studenţii pot face stagii de practică.

Georgia Tech Lorraine* (www.georgiatech-metz.fr) este o universitate tehnică fondată în colaborare cu Universitatea Georgia Tech din SUA. Figurează în clasamentul Shanghai şi cuprinde programe de studii de electronică, informatică, mecanică şi alte domenii tehnice.

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers* (ENSAM – www.metz.ensam.fr) este o universitate tehnică ce oferă programe de master în mecanică, electronică şi alte domenii industriale. Are o secţiune franco-germană în care se pune accentul pe programele de colaborare cu Technische Hochschule, Karlsruhe (KTH).

Ecole Supérieure d'Electricité* (SUPÉLEC) este o universitate ce vizează domeniul electronicii.

Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) este o universitate tehnică din domeniul construcţiilor.

Ecole Supérieure Internationale de Commerce (ESIDEC) este o universitate de comerţ.

Ecole Supérieure d'Art de Metz Métropole (ESAMM – http://esamm.metzmetropole.fr/index1.htm) este o şcoală de arte. Pe lângă programele de licenţă şi master din domeniul artei moderne şi contemporane, şcoala organizează manifestări artistice şi participă la diverse proiecte.

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) este o instituţie de învăţământ post-liceal.

 

Thionville

IUT Thionville-Yutz (www.iutenligne.net/IUT/Thionville-yutz) aparţine de Universitatea din Nancy. Oferă, în principal, posibilitatea de specializare în inginerie biologică, inginerie industrială şi de mentenanţă, tehnici comerciale.

 

Longwy

IUT LONGWY (http://iut-longwy.uhp-nancy.fr) aparţine de Universitatea din Nancy. Pune accent pe studiile tehnice şi de administrare a afacerilor.

Conservatorul de Muzică din Luxemburg

 

Conservatorul de Muzică din Luxemburg este o instituţie dinamică, care se adresează tuturor iubitorilor de muzică şi artă în general. Aici se organizează cursuri pentru copii şi tineri, dar şi pentru adulţi. Se pot studia teorie muzicală, diverse tipuri de instrumente muzicale, percuţie şi jazz, canto, teatru şi dans.

Pe lângă cursuri, conservatorul prezintă un bogat program de concerte şi spectacole ale studenţilor şi profesorilor. De asemenea, sala de concerte a şcolii găzduieşte aproape săptămânal şi alte spectacole de muzică din cadrul agendei culturale luxemburgheze.

Cei care doresc să participe la cursuri, se pot inscrie numai prin programare pe site-ul http://rdv.conservatoire.lu.

 

Pentru mai multe detalii despre conservator, cei interesaţi pot consulta site-ul: http://www.cml.lu.

 

 

7.5. Recunoaşterea diplomelor

Este important de precizat că procedura de omologare/recunoaştere a diplomelor de studii poate fi diferită în funcţie de viitorul angajator şi de domeniul direct de activitate. De exemplu, cei care urmează să fie angajaţi de către o instituţie europeană nu au nevoie să-şi omologheze diplomele, ci urmează pur şi simplu procedura şi recomandările EPSO.

Serviciul de recunoaştere a diplomelor funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Formării Profesionale (MENFP). MENFP are competenţa de a echivala diplomele de bacalaureat şi diplomele de licenţă. De asemenea, poate emite atestate ale nivelului de educaţie, în cazul studiilor incomplete.

Înainte de a depune dosarul pentru omologarea studiilor superioare, este necesar să se obţină omologarea studiilor liceale. Cei interesaţi trebuie să trimită la MENFP un dosar care să conţină următoarele acte:

– cerere scrisă în care se menţionează motivul introducerii dosarului;

– copie a diplomei / a certificatului de studii / a adeverinţei care specifică ultimii doi ani de studii;

– traducerea diplomei / certificatului / adeverinţei;

– copie a cărţii de identitate / buletinului;

– CV detaliat, cuprinzând şi cursurile ulterioare obţinerii diplomei;

– extras de cazier judiciar (doar pentru educatori).

Toate documentele depuse în copie trebuie să fie conforme cu originalul. Copiile conforme pot fi eliberate de primăria unde se depune dosarul (primăria Luxemburg) sau de ambasadă (secţia consulară).

Diploma trebuie să fie tradusă în una dintre cele trei limbi oficiale (luxemburgheză, franceză sau germană) de către un traducător asermentat de catre Ministerul Justititiei din Luxembourg. Traducătorul trebuie să pună o ştampilă şi să semneze, atât pe documentul tradus, cât şi pe original.

Dosarul trebuie să fie expediat prin poştă sau depus personal.

Pentru omologarea studiilor superioare, dosarul va cuprinde aceleaşi acte ca pentru echivalarea diplomei de bacalaureat, doar că, pe lângă diploma de licenţă, trebuie să fie depusă la dosar şi foaia matricolă, copie şi traducere legalizată.

 

Important! Puteti accesa lista traducatorilor asermentati intrand pe site-ul www.mj.public.lu

 

MENFP stabileşte procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale pentru profesiile din domeniul medical (medic, infirmier, infirmier specializat, asistent social, kinetoterapeut etc.) şi pentru profesiile din domeniul socioeducaţional (educator, învăţător, profesor etc.).

Omologarea diplomelor de studii superioare se face în baza legii din 19 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial (Recueil de Legislation) A-Nr. 156, din 2 iulie 2009, cu referire la aplicarea Directivei 2005/36/CE.

Procedura de omologare a diplomelor este obligatorie în cazul anumitor funcţii şi profesii reglementate (acestea sunt detaliate în legea amintită mai sus).

Domenii de disciplină / Profesii reglementate:

 

Filosofie, limbi străine şi literatură (franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, latină), istorie, geografie - Profesor în învăţământul secundar, în domeniile amintite anterior

Fizică, matematică, chimie, biologie - Profesor în învăţământul secundar, în domeniile amintite anterior

Drept - Avocat

Medicină - Medic

Stomatologie - Stomatolog

Medicină veterinară - Veterinar

Farmacie - Farmacist

Sistemul general este sistemul de recunoaştere mutuală a calificărilor profesionale. Acest sistem a fost creat pentru profesioniştii calificaţi într-o ţară UE care doresc să practice aceeaşi profesie într-o altă ţară UE. Nu se aplică pentru cele şapte profesii reglementate şi nici în cazul continuării studiilor universitare (masterat, doctorat).

Calificările profesionale sunt recunoscute dacă profilul, nivelul şi conţinutul formării respectă cerinţele din Marele Ducat de Luxemburg. În caz de neconcordanţă, se poate obţine recunoaşterea studiilor după susţinerea unor probe de aptitudini şi după efectuarea unui stagiu practic de adaptare.

 

Proba de aptitudini:

– examenul este scris sau oral, în una dintre cele trei limbi oficiale;

– înscrierea este gratuită;

– se poate da de maxim trei ori.

 

Stagiul de adaptare:

– se efectuează în Luxemburg, în cadrul unei instituţii agreate de către minister şi sub îndrumarea unui profesionist luxemburghez, cu minim trei ani de experienţă (în domeniul solicitat pentru omologare).

 

După examenul oral de final, candidaţii trebuie să predea un dosar care să conţină:

– o cercetare personală / un eseu cu o anumită tematică legată de stagiul de practică;

– fişa de prezenţă de la instituţia în care au făcut stagiul;

– evaluările, intermediară şi finală, făcute de îndrumătorul de stagiu.

 

Lista profesiilor din sănătate la care se aplică sistemul general:

Asistent social

Lucrător social

Asistent social – principal

Asistent medical – chirurgie

Asistent medical – radiologie

Asistent medical – laborator

Dietetician

Ergoterapeut

Infirmier în pediatrie

Infirmier în psihiatrie

Infirmier – anestezie şi reanimare

Laborant

Maseor

Maseor – kinetoterapeut

Logoped

Ortoptician

Pedagog terapeut

Psihopedagog de recuperare

Aide-soignant (îngrijitor la domiciliu)

 

Important! Este bine ca cei interesaţi de omologarea studiilor să verifice informaţiile primite de la instituţiile de învăţământ consultând un reprezentant avizat al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Formării Profesionale şi/sau al Ministerului Culturii, Învăţământului Superior şi Cercetării.

 

Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii privind procedura de omologare pe site-urile:

http://www.mcesr.public.lu/enssup/dossiers/homologation_diplomes/index.html;

http://www.men.public.lu;

http://www.cedies.public.lu/fr/index.html;

http://www.guichet.public.lu/fr/index.html.

 

 

7.6. Ajutoare financiare pentru studii şi cercetare

 

Burse, împrumuturi şi prime de încurajare pentru ciclurile de studii universitare de nivel 1, 2 şi 3

 

Statul luxemburghez oferă ajutor financiar studenţilor sau elevilor rezidenţi în Luxemburg care doresc să se înscrie sau să-şi continue studiile (ciclul 1, 2 şi 3).

Pentru studenţii înscrişi la studii post-universitare (al 3-lea ciclu de studii) ajutorul se calculează în funcţie de veniturile proprii la momentul depunerii cererii. Finanţarea se poate concretiza printr-un pachet format dintr-un ajutor financiar nerambursabil, plus un împrumut preferenţial cu dobândă fixă de 2 %.

În ceea ce priveşte rambursarea împrumuturilor de studii, aceasta începe la doi ani după încheierea sau întreruperea studiilor. Toate sumele sunt adunate într-un împrumut unic.

 

În general, contractul de împrumut pentru studii parcurge următoarele etape:

– alocarea asistenţei financiare;

– perioada de moratoriu, caracterizată prin absenţa oricărei indemnizaţii sau rambursări (durează doi ani);

– perioada de rambursare (în general durează 10 ani, dar perioada de rambursare se reduce la cinci ani, dacă studentul a contractat primul său împrumut de acest tip după vârsta de 35 ani).

 

Dobânzile aferente împrumuturilor se plătesc la fiecare şase luni (de exemplu, 30 iunie şi 31 decembrie ale fiecărui an). Dobânda se calculează din momentul în care suma împrumutului este pusă la dispoziţia studentului de către instituţia de credit.

Primele de încurajare sunt acordate la terminarea cursurilor, dacă acestea au fost finalizate la termenul prevăzut. Prima de încurajare pentru primul ciclu de studii este de 1000 euro, pentru ciclul 2  și 3 este de 2000 euro pe an, cu un total maxim cumulat de 8000 euro pe student. Cererea pentru acordarea primei de încurajare trebuie să fie depusă în termen de un an de la absolvire.

Solicitările pot fi depuse online prin e-AideFi la adresa: www.cedies.lu.

 

CEDIES – Service des aides financières

211, route d’Esch

L-1471 Luxembourg

Tél.: +352 478-8650

Fax:+352 45 56 56

Email: cedies@mcesr.etat.lu

Internet: www.cedies.lu

 

Fundaţia Mathieu oferă de asemenea burse de studiu universitar şi post-universitar. Pentru informaţii trebuie contactat tot CEDIES.

 

 

Ajutoare financiare pentru doctorate, post-doctorate şi cercetare

 

Începând cu anul 2008, Fondul Naţional de Cercetare (FNR) acordă burse AFR (ajutoare pentru formare, cercetare) pentru a sprijini cercetătorii şi studenţii înscrişi la doctorat (PhD) sau la studii post-doctorale (postdoc).

Bursele de studiu AFR sunt deschise pentru orice domeniu de cercetare şi pot fi acordate atât cercetătorilor luxemburghezi, cât şi celor străini, care doresc să se angajeze într-un program de cercetare în Luxemburg sau în afara Luxemburgului.

La selecţia candidaţilor se ţine seama atât de calitatea proiectului, cât şi de profilul candidatului. La valoare egală, au prioritate proiectele care prezintă o importanţă strategică pentru statul Luxemburg şi proiectele întreprinse în colaborare cu alte instituţii de cercetare publice sau cu companii private din Luxemburg.

Bursele pentru doctorate şi postdoctorate sunt acordate pentru o perioadă de până la patru, respectiv doi ani. O noutate importantă este posibilitatea de încheiere a unor contracte de muncă între beneficiarii AFR şi instituţiile care vor găzdui programul.

FNR prevede şi alte tipuri de ajutoare financiare pentru cercetători şi doctoranzi:

– pentru participarea la conferinţe internaţionale;

– pentru participarea la stagii de perfecţionare/pregătire practică pe o perioadă scurtă de timp;

– pentru a asigura mobilitatea candidaţilor;

– pentru publicarea tezelor şi a lucrărilor rezultate în procesul de cercetare.

 

Pentru mai multe informaţii privind bursele de studiu AFR, persoanele interesate pot consulta site-ul www.fnr.lu sau se pot adresa la:

Fond National de Recherche

6, rue Antoine de Saint-Exupéry

B.P. 1777

L-1017 Luxembourg

Tel.: +352 26 19 25-1

Fax: +352 26 19 25-35

 

 

Ajutoare financiare pentru specializări medicale

 

Aceste ajutoare sunt puse la dispoziţie de către Ministerul Sănătăţii din Luxemburg. Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot accesa site-ul http://www.ms.public.lu/fr/.

 

 

Programul Personnel din cadrul programului de cercetare FP7 al Comisiei Europene

 

În colaborare cu Actions Marie Curie, programul Personnel oferă posibilitatea cercetătorilor cu diferite nivele de experienţă să-şi continue cariera ştiinţifică în diverse ţări din Europa sau din afara ei.

 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

cordis.europa.eu/fp7/people; sau

www.innovation.public.lu/html/portal/EN/81/88/90/96/786/788/791.

 

In sprijinul persoanelor care doresc sa-si continue cariera stiintifica in alte tari decat tara sa de provenienta, vine EURAXESS Luxembourg. Acesta este un domeniu de cercetare care prezinta informatii utile  in ceea ce priveste mediul cercetarii din Luxembourg. Euraxess permite oricarei persoane interesate sa-si posteze gratuit CV-ul. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot lua legatura cu:

            Barbara Daniel

Tel: 352 46 66 44 66 81

E-mail: euraxess@uni.lu

 

7.7. Cursuri pentru formare profesională continuă

 

Disponibilitatea de a învăţa şi de a te perfecţiona continuu este apreciată de către angajatorii din Luxemburg. Cei interesaţi au la dispoziţie mai multe oportunităţi de formare profesională continuă, ce vizează un public larg: studenţi, salariaţi, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Diferite instituţii organizează cursuri contra unor sume reduse (80 de euro) (de exemplu, LLC – Life Long Lerning Center din cadrul Camerei Salariaţilor), a unor sume medii (300-400 de euro) (de exemplu, IFBL – Institut De Formation Bancaire Luxembourg) sau a unor sume ridicate (peste 1 000 de euro).

 

Se organizează cursuri în diverse domenii:

– iniţiere în informatică / programare;

– economie / management / contabilitate / risc;

– drept şi legislaţie luxemburgheză;

– perfecţionare pentru diverse meserii (brutar, patiser, vânzător).

 

Există mai multe variante de cursuri:

– cursuri de seară (o şedinţă de 2 ore, o dată sau de mai multe ori  pe săptămână, după ora 18);

– cursuri de prânz (o şedinţă de 2 ore, o dată sau de două ori pe săptămână, la prânz);

– seminarii (începând cu 1-2 zile lucrătoare consecutive, până la 5-7 zile).

 

Important! Persoanele care urmează un curs de formare continuă pot solicita angajatorului concediu legal în funcţie de durata cursului (este necesar acordul angajatorului în prealabil).

 

Important! Pentru detalii, se poate consulta site-ul:

www.lllc.lu/up_1/000-common/pdf/guide_des_conges.pdf.

 

Există cursuri speciale cu tarif redus ce permit recalificarea în unele meserii: asistentă medicală, contabilă, secretară, vânzătoare, pentru femeile care doresc să se reintegreze pe piaţa muncii după o lungă absenţă. Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi pot consulta site-ul: http://www.remschaffen.lu.

 

Centre de formare continuă:

www.ifcc.lu – Luxembourg School of Commerce

www.infpc.lu – L'Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue (INFPC)

www.lifelong-learning.lu – Le Portail de la Formation Professionnelle Continue

www.iuil.lu – L'Institut Universitaire International Luxembourg (IUIL)

www.ifbl.lu – Institut de Formation Bancaire, Luxembourg

www.attf.lu – Agence de Transfert de Technologie financière

www.men.public.lu – Ministere de l'Education nationale et de la Formation profesionnelle

 

 

7.8. Cursuri de limbi străine

Institutul Naţional de Limbi din Luxemburg

 

Începând din mai 2009, Centrul de Limbi din Luxemburg (Centre des Langues Luxembourg, CLL) a devenit Institutul Naţional de Limbi (Institut National des Langues, INL). Institutul, aflat sub directul patronaj al Ministerului Educaţiei Naţionale, organizează cursuri de limbi pentru adulţi. Datorită acordurilor încheiate cu diferite instituţii internaţionale, INL este centrul oficial de certificare pentru testele şi examenele internaţionale de limbi străine. Tot aici se organizează testele şi se emit diplomele şi certificatele de limbă luxemburgheză, necesare la obţinerea dublei cetăţenii.

La INL cursurile sunt organizate în două semestre: semestrul de toamnă-iarnă (septembrie-februarie) şi semestrul de primăvară-vară (februarie-iulie). Cei interesaţi trebuie să completeze mai întâi o fişă de înscriere şi să se programeze la un test/interviu cu unul dintre profesorii care predau la INL. În funcţie de nivelul de cunoştinţe de limbă şi de locurile disponibile, doritorii pot alege oraşul (Luxemburg sau Mersch), numărul de ore pe săptămână (minim 2 – maxim 10 ore pe săptămână) şi ora de desfăşurare a cursului. După achitarea taxei de înscriere, cursantul va primi prin poştă o scrisoare de confirmare cu care trebuie să se prezinte în prima zi de curs.

 

Detaliile privind procedura de înscriere şi tarifele pot fi consultate pe site-ul INL: www.insl.lu.

Este recomandabil să vă informați în prealabil privind zilele de înscriere la diferitele cursuri și să vă prezentați înaintea orei prevăzute, pentru că aceste cursuri, fiind relativ ieftine, sunt foarte solicitate, iar cozile la înscriere pot fi foarte lungi.

 

7.9. Acorduri bilaterale România-Luxemburg

 

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului

 

În conformitate cu Acordul dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, document semnat la Bucureşti, la 25 aprilie 1994, între cele două ţări au fost încheiate periodic programe de schimburi în aceste domenii.

Ultimul program de schimburi (semnat la 18 februarie 2005) cuprinde, în principal, un număr însemnat de acţiuni şi manifestări cultural-artistice pentru anul 2007, an în care Luxemburg şi Sibiu au fost Capitale Culturale Europene. Documentul mai prevede: extinderea colaborării directe între instituţiile de cercetare ştiinţifică şi tehnologică, oferirea de burse de studiu în diverse domenii, colaborarea în vederea identificării, înregistrării şi protecţiei bunurilor culturale româneşti şi luxemburgheze aflate pe teritoriul celuilalt stat, organizarea de expoziţii cu lucrări din creaţia artiştilor contemporani din cele două state, colaborarea pe linie de sănătate, prin schimburi de experienţă, informaţii şi specialişti etc.

În ceea ce priveşte bursele de studii, partea luxemburgheză oferă anual burse pentru:

– cursuri de vară organizate de Institutul Internaţional din Luxemburg (limbi de studiu indispensabile: franceza şi engleza) şi de Centrul European pentru Propagarea Artelor (CEPA);

– cursuri internaţionale de perfecţionare în domeniul muzical organizate de Conservatorul de Muzică;

– studii universitare în domeniul gestiunii şi informaticii, la Universitatea din Luxemburg (se obţine o diplomă universitară în management şi informatică, ce poate deveni ulterior diplomă de licenţă profesională);

– studii în domeniul economic la Universitatea din Luxemburg;

– studii de drept la Universitatea din Luxemburg.

 

Pentru mai multe informaţii şi înscrieri:

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate

Strada Spiru Haret, Nr. 12, Cod 010176, sector 1, Bucureşti, Romania

Tel. / Fax: (+40 21) 3101905, 3142440

E-mail: burse@roburse.ro;

Homepage: www.roburse.ro

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Adresse e-mail: daniele.friser@mcesr.etat.lu

20, Montée de la Pétrusse

L-2912 Luxembourg

Luxembourg

Accueil: +352 247-86619

Centrul de Studii şi Documentare România-Luxemburg

 

Un rol important în strângerea legăturilor culturale bilaterale îl deţine Centrul de Studii şi Documentare România-Luxemburg, inaugurat la Bucureşti la 25 aprilie 1994, parte integrantă a Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, care poartă în prezent numele marelui om politic luxemburghez Pierre Werner.

 

Pentru informaţii suplimentare:

În Romania:

http://www.ince.ro.

În Luxemburg:

Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster

Bâtiment Robert Bruch, 2e étage

28, rue Münster

L-2160 Luxembourg

T: +352-49 04 43-1

F: +352-49 06 43

info@ipw.lu.